Vrouwen- / Dameskoor


  • Beauty is a Lovely Sweet - T.Bateson (AAA - Weijers)
  • Carillon  (AAA - van Schie)
  • Der Hirten an der Krippe - C.D.Schubart (AAA - Weijers)
  • Entre Le Boeuf et L'âne Gris - Trad. (AAA - Weijers)
  • Il est né le Divin Enfant - Trad. (AAA - Weijers)